Garantija

GARANTIJOS SĄLYGOS

Reikia turėti prekės įsigyjimo dokumentą (pirkinio pirkimo kvitą, sąskaitą-faktūrą, garantinį taloną ar lizingo sutartį)*

*Šis UAB „Bajtel.lt“ sprendimas nepažeidžia jokio Lietuvos Respublikos Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488)).

 

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:
1.  Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar  neatsargumo;
2.  Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
3.  Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.; nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;
4.  Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
5.  Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

6.  Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;

7.  Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo.

8.  Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo.

9.  Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus,  kurie nėra rekomenduojami gamintojo.

10. Jei optinis diskų įrašymo įrenginys sugedo dėl jame sulūžusios naudotos informacinės laikmenos.

12. Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui.

13. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku.

14. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio talono taisyklių;

15. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, tai naujam daiktui ar naujai komplektuojamajai detalei nėra taikomas naujas kokybės garantijos terminas, o lieka galioti garantijos terminas kuris buvo nustatytas pirkimo metu.

Dėmesio draudžiama:

1. Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą, graviruoti ant korpuso.

2. Ant prietaiso dėti sunkius daiktus.

3. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius

 

 

Kontaktiniai duomenys:

 

Garmin parduotuvė

Adresas: Vikingų g. 3, Vilnius, Lietuva

Darbo laikas: 10:00 - 21:00

Telefonas: +37052416906

El. paštas: parduotuve@garminshop.lt

Наверх